Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług (Diesel Partner s.c. A. G. J. Wiśnieccy ul. Kościelna 25a, 24-173 Markuszów, NIP: 7162764085, zwany dalej Diesel Partner), powierzają nam Państwo swoje informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią.

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy pozyskanych do celów administracyjnych jest Diesel Partner. Diesel Partner na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.

Diesel Partner zbiera tylko podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres strony internetowej, numer telefonu, numer konta bankowego oraz inne informacje związane z płatnościami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić świadczenie usługi. Diesel Partner pobiera dane bezpośrednio od Klienta na drodze telefonicznej, e-mailowej, lub na podstawie formularza kontaktowego. Przetwarzamy dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z Klientem, informowania o zmianach w Regulaminie, komunikacji e-mail. Nie pobieramy danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.

Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

W dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę do organu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania danych,

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  •                   sesji Użytkownika,
  •                   ostatnio oglądanych produktów,
  •                   oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: shop@diesel-partner.pl